Vi är med i Business Espoo teamet

om oss

Den nya servicemodellen Business Espoo

Helsingforsregionens handelskammare, Omnia, Espoo Marketing och Esbo stads näringsväsen, arbets- och näringsbyrån, Esbonejdens Nyföretagarcentral och Företagarna i Esbo samarbetar i gemensamma lokalerna på adressen Otsvängen 5.

Samarbetet underlättar och påskyndar ärendeskötseln för företag och företagare i Esbo och den övriga huvudstadsregionen när alla tjänster finns under ett och samma tak.

Företagarna får mångsidig service under ett och samma tak

Esbo stads näringsväsen och i synnerhet servicehelheterna för stadens konkurrenskraft, internationella ärenden, invandring och servicehelheterna inom projektet Korko finns nu i A Grid. Espoo Marketing lockar tillväxtföretag, investerare och besökare till Esbo och hjälper aktörerna i Espoo Innovation Garden och ekosystemen inom Visit Espoo att nå framgång. Målet är fler arbetsplatser och ökad livskraft i Esbo. Bolaget Espoo Marketing ägs av Esbo stad.

Handelskammaren tar med sig sitt omfattande service- och utbildningsutbud till A Grid och ett nätverk med 7 000 etablerade företag för nystartade företag.

Företagarna i Esbo är en lokal intressebevaknings- och serviceorganisation för alla företagare. Utöver intressebevakningen och nätverken får man via organisationen kostnadsfri rådgivning, senaste nyheter om företagande och medlemsförmåner som är värda pengar. Esbonejdens Nyföretagarcentral betjänar invånarna i Esbo och Grankulla i frågor kring grundande och utveckling av företag.

Företagstjänsterna vid Nylands arbets- och näringsbyrå betjänar företag och arbetsgivare i alla skeden under företagets livscykel.

Omnia har till uppgift att främja medborgarnas delaktighet, kunnande och välfärd samt livskraften hos områdets kommuner, samfund och företag. I ekosystemet BusinessEspoo stärker Omnia kunnandet hos företag och samfund i området enligt deras strategier och behov.

Utöver tjänsterna skapas det nätverk i A Grid 

Alla aktörer i Business Espoo erbjuder företagare möjlighet att nätverka via olika slags evenemang och utbildningar.