Startpeng

Att grunda ett företag

Startpeng för nya företagare

En ny företagare kan ansöka om startpeng hos TE-byrån. Det behovsprövade stödet är avsett för företagarens personliga bruk och begränsas inte till någon enskild bolagsform eller bransch. Startpengen beviljas för fortlöpande företagsverksamhet som huvudsyssla, där den bedömts lönsam. Innan du gör en ansökan, rekommenderar vi att du bokar ett möte med en företagsrådgivare, som gärna diskuterar din affärsplan. Affärsplanen ska också skickas som bilaga till startpengsansökan.

Du ansöker om startpeng innan du grundar ditt företag. Även företagets finansiering och en eventuell affärslokal ska vara arrangerade innan ansökan skickas in. Stödet beviljas 6 månader i sänder i 1 eller 2 perioder.
Ifall du har frågor om förutsättningarna för beviljande av startpeng, kan du ta kontakt direkt med TE-byrån: starttiraha.uusimaa @ te-toimisto.fi

Bekanta dig också med broschyren

Ifall du har beviljats startpeng, kan du utnyttja tjänsten Start Plus, som är TE-byråns experttjänst inom försäljning och marknadsföring för nya företag. Du bokar en tid hos en företagsrådgivare, som diskuterar ditt företags marknadsföringsåtgärder och den aktuella situationen. På basis av mötet upprättar företagsrådgivaren en utvecklingsplan för dig. Planen är avsedd att ge dig nya idéer som stöd för försäljning och marknadsföring. Det lönar sig definitivt att utnyttja också denna avgiftsfria tjänst!

Kundberättelser