Våra experter och partners

Utöver våra företagsrådgivare kan det hända att du behöver experthjälp med exempelvis juridiska frågor, ägarbyte eller IPR-frågor. Vår företagsrådgivare kan då ge dig en remiss till experter, som är de främsta sakkunniga inom vårt nätverk. Det första konsulteringsbesöket hos en expert är avgiftsfritt. Eventuella övriga åtgärder debiterar experterna separat enligt sin prislista.

Utöver experterna har Esbonejdens Nyföretagarcentral medlemmar som samarbetar med oss för att främja företagande.

Bokföringsbyråer / ekonomi förvaltning / revisionsbyråer

Bokföringsbyrån som står vid sitt ord 

Paritilit erbjuder bokföring och löneberäkning för små, medelstora och stora företag. Därtill hjälper vi våra kunder med ekonomiplanering och juridisk konsultation samt i avtalsfrågor och knepiga skattefrågor. Vi använder moderna verktyg och program som även effektiverar våra kunders affärsverksamhet.

Vi arbetar konsekvent, planmässigt och systematiskt. Därför är vi kända för vår höga kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi är en pålitlig partner som håller våra löften.

Välkommen som nöjd kund hos oss!

Läs mer på adressen www.paritilit.fi

Marknadsföring, kommunikation, www-sidor

Läs mer på: www.aivela.fi

Läs mer på: www.evida.fi

Kamon är specialiserad på produktifiering, kommersialisering och marknadsföring. Vi skapar effektiva och fungerande strategier och planer, som är enkla att förverkliga – vid behov tar vi hand om hela processen. Vi drivs av kostnadseffektivitet och resultat.

Läs mer: www.kamon.fi eller ta kontakt: kati​@kamon.fi

Läs mer på: www.kupli.fi

Läs mer på: zoner.fi

Financiering och försäkring

P är en kundägd finansgrupp. Vi främjar våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, välfärd och trygghet. Vi är en finländsk aktör med landets mest omfattande servicenät. Vår genuina kundorientering gör att vi på många sätt är en unik aktör.

Läs mer på: op.fi

Företagsförmedling

En företagsaffär är en individuell fl erstegsprocess, i vilken företagaren själv sällan är expert. Därför är det med tanke på att affären ska lyckas viktigt att få hjälp av en erfaren och mångkunnig företagsmäklare. Det påskyndar affären att utnyttja en företagsmäklare i affärsprocessen och gör den trygg.

Suomen Yrityskaupat är den ledande riksomfattande företagsaffärskedjan som är specialiserad på ägarbyten i små och medelstora företag. Våra sakkunniga företagsmäklare betjänar i alla frågor som ansluter sig till företagsaffärer. Vår verksamhet bygger på gedigen yrkesskicklighet, långvarig erfarenhet och absolut konfi dentialitet.

Läs mer på: www.yrityskaupat.net

Utbildning

Läs mer på: www.laurea.fi

Läs mer på: www.omnia.fi

Läs mer på: www.humak.fi

Offentlig sektor, kommuner

För vassare företag

Business Espoo stöder företagens livskraft genom att erbjuda de bästa tjänsterna som ständigt utvecklas på en enda plats.

Läs mer: https://www.espoo.fi/sv/business-espoo-vassare-foretag