Affärsplan

Gör upp en affärsplan

Affärsplanen berättar hur ditt företag tänker förverkliga sin affärsidé i praktiken. I planen kan du beskriva bland annat ditt företags produkter och kunder samt marknadsläget i branschen. Gör också upp en finansieringskalkyl och en lönsamhetskalkyl. Uppdatera affärsplanen regelbundet och utnyttja den för att utveckla din företagsverksamhet. 

Kundberättelser