Att grunda ett företag

Att grunda ett företag

Hur kan man bearbeta en affärsidé till en affärsplan? Hur ordnas företagets finansiering? Vem hjälper med bokföringen, juridiska frågor eller marknadsföringen? Vilka förpliktelser har en företagare?

Här hittar du Starta egen -guiden som hjälper dig att grunda ett företag

Vi har en grupp experter till din tjänst. Du kan utbyta tankar om utvecklandet av affärsidén och få råd beträffande bolagsform: ska du välja firmanamn eller aktiebolag?  Det lönar sig att besöka oss redan innan du ansöker om startpeng.

Företagsrådgivaren ger dig tips om hur du gör upp affärsplanen och kontrollerar dina lönsamhets- och finansieringskalkyler.

Du har också tillgång till vårt lokala nätverk med experter som hjälper dig med bl.a. avtalsjuridik, marknadsföring och bokföring. Det första konsulteringsbesöket hos en expert är avgiftsfritt.

Vi identifierar också startupföretagen bland de företag som grundas. Vi hjälper med frågor som gäller grundandet och ger råd om rätt sätt att närma sig finansiärerna. Vårt mångsidiga nätverk omfattar också samarbetspartners med specialkompetens om startupföretag.

Vi kan därtill ge invandrarkunder sakkunnig företagsrådgivning bl.a. i tillståndsärenden. Våra rådgivningsspråk är finska, svenska, engelska, kinesiska och ryska. Vår verksamhet är certifierad av Kiwa Inspecta.

Vi arrangerar regelbundet olika informationsmöten om företagandet som ett alternativ, där du lär dig nyttiga saker om företagandet och kan skapa nätverk. Välkommen!

Vi ger personlig, konfidentiell och avgiftsfri rådgivning.

Här hittar du Starta eget -guiden som hjälper dig att grunda ett företag.

Att grunda ett företag

Så här går det till:

Boka en tid hos oss i Otnäs i Esbo eller i Kyrkslätt.
Du drar mer nytta av ditt besök om du åtminstone har en preliminär plan för verksamheten.

Möte med företagsrådgivaren
Vi diskuterar dina behov, går igenom dina planer och kommer överens om nästa steg.

Möte med en expert i nätverket
Företagsrådgivaren kan rekommendera att du diskuterar dina planer till exempel med en bokförare, ett försäkringsbolag, en kommunikationsbyrå, bank eller jurist

Fortsatt rådgivning
Du kan besöka oss så ofta det behövs för ditt företag. Vi hjälper dig också efter etableringsprocessen.