Vem är du och vad gör du?

Coltrane Hassinen, Tmi Coltrane – Puhtia Markkinointiin! Jag har 20 års erfarenhet om marknadsföring och 10 år av detta som företagare.

Jag har hjälpt hundratals småföretagare att komma igång med marknadsföringen eller effektivera den. Företagarna har tyckt att det är lätt att arbeta med en flexibel partner, och jag har hittat en lämplig lösning för alla mina kunder.

Mitt recept för framgång till en företagare eller någon som planerar att bli företagare:

Marknadsföring är ingen utgift utan en investering som betalar sig tillbaka. Marknadsföringens betydelse är stor i synnerhet i början av företagsverksamheten, och det lönar sig att satsa på den. Utan marknadsföring finns det ingen försäljning.

Människor köper med känsla och bildar föreställningar. Genom att olika sätt visualisera produkter eller tjänster kan man bilda föreställningar om dem, som leder till framgång.

Det här inspirerar mig (vid sidan av främjandet av företagandet)

Nya utmaningar! Marknadsföring är min passion: jag vill lösa kundens utmaningar och hitta de bästa stödåtgärderna för försäljning som ger tillväxt.

Jag vill också lära kunderna att själva utveckla visualisering och annan marknadsföring.

Läs mera om företaget Puhtia Markkinointiin och bekanta dig med FöretagsEsbos nätverk av experter.