Yrityksen ja yrittäjän raha-asiat kulkevat käsi kädessä – 8 askelta talouden hallintaan

Yrittäjyys edellyttää suunnitelmallisuutta myös rahan suhteen. Yrittäjän on ymmärrettävä sekä yrityksensä että oman taloutensa tuloslaskelma, tase ja kassavirta. Tuloslaskelmasta selviävät tulot ja menot. Tase kattaa varat ja velat. Kassavirta taas puolestaan muodostuu kassaan maksuista ja kassasta maksuista.

1. Tee oman talouden budjetti

Yrittäjän kannattaa aloittaa oman taloutensa hahmottaminen budjetoinnilla. Budjetointiin yrittäjä voi käyttää maksutta esimerkiksi Takuusäätiön Pennoa tai budjetointisovellusta.

Budjetin laadittuaan yrittäjän olisi syytä säästää sopivasti rahaa puskuritilille yllättäviin menoihin varautuakseen.

2. Kerää puskuria

Perustettuaan yrityksen yrittäjän on syytä varata riittävästi henkilökohtaista käyttöpääomaa omien menojensa kattamiseen. Sopiva puskuritilin saldo voi olla esimerkiksi kahden tai kolmen kuukauden nettotuloja vastaava summa.

Liiketoiminnan käynnistäminen ei yleensä välittömästi tuota riittävästi voittoa yksityisottojen tekemiseen tai kassavirtaa palkanmaksuun. Yrittäjän on myös otettava huomioon se, että laskuttaminen ei välittömästi tuota kassavirtaa vaan maksujen saapuminen vie viikkoja. Myös asiakkaiden maksuviiveisiin tai jopa maksuhäiriöihin on varauduttava asianmukaisesti.

Yrittäjän on myös varauduttava siihen, että rahoittajat edellyttävät esimerkiksi yrittäjälainan vakuudeksi 20% omarahoitusosuutta. Yrittäjälaina on henkilökohtainen laina, josta yrittäjä on henkilönä vastuussa siitäkin huolimatta, että yritystoiminta keskeytyisi tai päättyisi konkurssiin.

3. Pidä ohjat käsissäsi

Yrittäjän kannattaa järjestää oman talouden hallinta jatkuvaksi toiminnaksi samoin kuin yrityksen kirjanpitokin. Kirjanpidon ulkoistamisesta huolimatta yrittäjä on viime kädessä vastuussa yrityksen taloushallinnosta, joka on hoidettava säännöllisesti lakien edellyttämällä tavalla.

4. Avaa pankkitili yrityksellesi

Yrittäjän on pidettävä erillään omat ja yrityksen rahat. Yksityisen elinkeinonharjoittajan tulee avata vähintään uusi käyttötili toiminimelleen. Osakeyhtiöllä on oltava yritystili, joka avataan osakepääoman maksamisen yhteydessä osakeyhtiön rekisteröimisen viimeistelemiseksi. Yrittäjä ei saa tehdä yksityisottoja osakeyhtiön yritystililtä, kun taas toiminimen käyttö- tai yritystililtä yksityisottojen tekeminen on sallittua.

5. Hoida henkilökohtaiset raha-asiasi esimerkillisesti

Rahoittajat, kuten pankit ja Finnvera arvioivat yleensä myös yrittäjän omaa taloutta tehdessään rahoituspäätöksiä. Yrittäjän on huolehdittava siitä, että oma talous on kunnossa. Esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjä tai verovelkoja ei saisi olla, sillä muuten yritystoiminnan jatkuvuuden tai kehittämisen kannalta elintärkeä rahoitus voi jäädä saamatta.

6. Toiminimi vai osakeyhtiö?

Yksityinen elinkeinonharjoittaja toiminimellä on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen varoista ja veloista. Yksityisen elinkeinonharjoittajan omaisuus ei näin ollen ole erillistä yrittäjän henkilökohtaisesta omaisuudesta muutoin kuin kirjanpidollisesti.

Vastuu veloista tarkoittaa yksityisen elinkeinonharjoittajan kohdalla sitä, että velkoja, joka haluaa periä saatavaansa ulosoton kautta, voi pyytää ulosmittaamaan myös yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta yrityksen velasta. Velkojalla ei ole velvollisuutta periä saatavaa ensin liikeomaisuudesta edes silloin, kun liikeomaisuus riittäisi velan maksuun.

Osakeyhtiössä yrittäjä voi konkurssissa menettää ainoastaan osakeyhtiöön sijoittamansa pääoman. Yrittäjä on kuitenkin henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiölle henkilönä takaamistaan lainoista.

7. Mitoita YEL oikein

Yrittäjän kannattaa myös muistaa vuonna 2019 eläkevakuutuksen (YEL) mitoittaminen vähintään 12816€ vuosityötulon mukaan, jotta työssäoloehdon täyttävällä yrittäjällä on mahdollisuus sosiaaliturvaan: Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

8. Sijoita järkevästi

Kannattavaa yritystoimintaa harjoittavan yrittäjän ei kannata makuuttaa liikaa käteisvaroja yrityksen pankkitilillä, vaan ylimääräiset käteisvarat olisi syytä sijoittaa järkevästi esimerkiksi kustannustehokkaaseen ja likvidiin rahamarkkinarahastoon, joka sijoittaa varoja lyhyisiin korkoihin. Rahamarkkinarahasto soveltuu erinomaisesti yrittäjän kassanhallintaan.

 

Artikkelin kirjoittaja, yritysasiantuntija Matias Holmqvist, on kauppatieteen maisteri ja auktorisoitu sijoituspalveluneuvoja (APV1).

JAA TÄMÄ ARTIKKELI

Lisää aiheesta

Yrittäjäksi?

Olemme täyden palvelun uusyrityskeskus, jossa tukenasi on osaavien yritysneuvojien joukko. Meiltä saat sparrausta liikeidean kehittämiseen sekä neuvoja yhtiömuodon valintaan. 

Palvelut yrittäjille

Palvelemme paitsi yrityksen perustamista suunnittelevia, myös kaikkia yrittäjinä tai kevytyrittäjinä jo toimivia. Sparraamme ja ohjaamme yrittäjiä eteenpäin kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa.