Martti Ilveskoski

Leluverkkokauppa.fi

Hur står det till med ditt företag just nu? Vad håller du på med?

Affärsverksamheten av den nya nätbutiken för leksaker har kommit igång: processerna har testats och visat vara välfungerande.  Det var ett fint ögonblick då beställningarna började komma in! Nu är det dags att koncentrera sig fullt på kundarbete samt förbättra synligheten och marknadsföringen.

Hurdan nytta eller hjälp har FöretagsEsbo gett dig?

När man är ensamföretagare kan man ibland känna sig ensam, även om man hade goda samarbetspartners. FöretagsEsbo har erbjudit mig nyttig sparrning och i synnerhet stöd och uppmuntran i början av min företagarkarriär.

Sammanfatta en lärdom som har varit viktig för dig – vad vill du säga åt en ny företagare?

I den här världen finns ingenting som redan inte har gjorts. Om du behöver hjälp med någonting,

sök hjälp i stället för att lösa problemet själv. Koncentrera dig på det som du kan bäst.

Läs mera om företaget på adressen https://www.leluverkkokauppa.fi

DELA DEN HÄR HISTORIEN

Andra framgångsberättelser

Framgångsrecept från våra experter: